Czym jest reklama?

Reklama, to słowo, które pochodzi z języka łacińskiego. W tłumaczeniu na polski, oznacza ono tyle samo co wyjaśniać coś i perswadować. Innymi słowy, w każdej reklamie mamy do czynienia z wyjaśnieniem czym jest dany produkt lub usługa i perswazją skorzystania z jednego lub drugiego.

Przy czym perswazja ta nie jest ani subtelna, ani umowna. Reklama krzyczy wprost: to jest najlepsze i masz to kupić. I nie ma tu znaczenia, czy jest to prawdą czy nie. Bo nie o prawdę tu chodzi, ale do oswojenia nas z produktem, którego w danej chwili w ogóle nie odczuwamy.

W obecnych czasach wielką furorę robi reklama w sieci Internet. Reklama internetowa ma ważną zaletę: możliwe jest dokładne sprecyzowanie grupy odbiorców, na przykład lekarzy, psychologów, studentów, młodych mam, mężczyzn po 50 roku życia, dojrzałych kobiet, nastolatków, uczniów szkół artystycznych.

W przypadku tradycyjnej reklamy jest to nieco trudniejsze. Reklama w Internecie daje nam szerokie pole do popisu. Dzięki niej możemy osiągnąć sukces. Marketing jest wart zainwestowania, dajmy się zauważyć. Od reklamy można mieć specjalistę, który będzie się tym zajmował profesjonalnie.

Omawiając wszelkie aspekty związane z planowaniem kampanii reklamowej oraz jej prezentacją, bardzo często można spotkać się z terminem: "nadawca reklamy".

Kim jest ów tajemniczy nadawca reklamy i jaką rolę odgrywa on w kampanii reklamowej?

Nadawca reklamy to przedsiębiorstwo, które swe oferty umieszcza w różnych mediach lub wykorzystuje reklamę zewnętrzną bądź też reklamę w miejscu sprzedaży do komunikacji z rynkiem. Nadawcami reklamy mogą być zarówno te firmy, które zajmują się produkcją towarów, firmy handlowe (zarówno te, które prowadzą sprzedaż hurtową, jak i detaliści). Nadawca reklamy może świadczyć również konkretne usługi, które wymagają takiej samej reklamy jak sprzedawane w sklepach towary. Nadawca reklamy może być także agencja reklamowa, która reprezentuje przedsiębiorcę i w jego imieniu prowadzi kampanię.

Nadawca reklamy odgrywa bardzo ważną rolę w tej branży. To on decyduje o tym, co i w jaki sposób zostanie zareklamowane oraz w jakich mediach prezentowany będzie przekaz reklamowy. To nadawca reklamy ustala całą strategię, a następnie czuwa nad prawidłowym przebiegiem akcji. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed nadawcą reklamy jest wybór mediów i środków, za pomocą których reklama będzie mogła dotrzeć do potencjalnych klientów.

Wymagana jest tu pewna wiedza oraz znajomość rynku konsumenckiego, te największe przedsiębiorstwa powierzają tę misję wyspecjalizowanym agencjom reklamowym. W mniejszych firmach decyzje zapadają w wąskim gronie współpracowników, a bardzo często są podejmowane przez jedną osobę, która zajmuje w firmie najwyższe stanowisko.

Komentarze