"Coś z niczego", czyli Employee Value Proposition (EVP)

Employee Value PropositionSilna marka pracodawcy zapewnia firmie wzrost atrakcyjności na rynku, możliwość przyciągania pożądanych kandydatów, a także zatrzymania tych najlepszych. Wspiera zapewnienie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania wśród zatrudnionych. Employee Value Proposition to popularny termin używany do opisu cech i stopnia atrakcyjności oferty pracy u danego pracodawcy.

Tajemnicze trzy litery, na bazie których jesteśmy w stanie zbudować, ale także pogrążyć każdą kampanię wizerunkową firmy. Kluczowy element każdej strategii Employer Brandingowej, bez którego nie możemy przygotować spójnego i uczciwego komunikatu, zarówno do obecnych jak i przyszłych pracowników naszego przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie punkt wyjścia do refleksji nad tym co jest naszą mocną stroną jako pracodawcy, a nad czym nadal musimy pracować. To nasza firmowa, unikalna wartość, jaką oferujemy w procesie rekrutacji osobom zainteresowanym dołączeniem do organizacji.

EVP często określane jest mianem swoistego kontraktu pomiędzy osobą ubiegającą się o pracę a firmą, która poprzez prezentowane wartości i korzyści (materialnych jak i niematerialnych) próbuje skłonić kandydata do przyjęcia oferty pracy. Skoro w procesie rekrutacji zawieramy z potencjalnym pracownikiem "umowę" na temat kultury pracy, z którą się u nas spotka, benefitów, z których będzie korzystał, niezbędne dla naszego wizerunku jest wywiązanie się z obietnic złożonych przed rozpoczęciem pracy. Właśnie z tego powodu nasze firmowe EVP musi wypływać z kultury, zwyczajów i praktyki codziennej pracy przedsiębiorstwa. Tego, co jest unikalną wartością dla kandydata nie jesteśmy w stanie wymyślić i sztucznie wykreować. To, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowym i pożądanym pracodawcą musimy odkryć i zdefiniować. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie te wartości komunikować zarówno naszym obecnym jak i potencjalnym pracownikom.

Zgodnie z tradycyjnym porzekadłem o krótkich nogach każdego kłamstwa także nieszczerość w zakresie budowania EVP bardzo szybko zostanie przez rynek zweryfikowana. Pamiętajmy, że dobre pierwsze wrażenie jest równie ważne jak utrzymanie późniejszego, pozytywnego odbioru organizacji przez nowo zatrudnione osoby. Nie chcemy przecież żeby już w procesie on-boardingu nasz nabytek przeżył rozczarowanie rozdźwiękiem pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi wartościami, które wyznajemy jako firma.

Zastanówmy się zatem dokładnie co nas na rynku wyróżnia, co sprawia, że mamy grono długoletnich, zadowolonych współpracowników. Zapytajmy naszych pracowników, co im się podoba w organizacji, co sobie cenią w codziennej pracy, co sprawia, że z przyjemnością przekraczają progi biura. Nawet jeśli w pierwszym momencie wydaje nam się, że jako pracodawca jesteśmy podobni do firm konkurencyjnych i niczym unikatowym nie możemy się pochwalić, po głębszej analizie okazuje się, że zawsze z niczego jesteśmy w stanie znaleźć to coś, co czyni nas atrakcyjnym dla określonej grupy docelowej.

Szczególnie trudne zadanie w prezentowaniu swojego EVP mają dziś firmy poszukujące pracowników z doświadczeniem w rozwoju technologii. Popyt na specjalistów z branży IT sprawił, że karty sportowe, opieka medyczna dla pracownika i członków rodziny czy praca zdalna już dawno nie są w stanie wyróżnić pracodawcy. Odkrywając unikalną wartość, którą będziemy prezentować kandydatom musimy sięgnąć głębiej i zastanowić się czy czasami kluczowym argumentem dla naszych potencjalnych pracowników nie będzie fakt, że zatrudniamy np. fachowców, którzy skończyli prestiżowe uczelnie zagraniczne czy też możliwość atrakcyjnej geograficznie relokacji zawodowej.

Każda organizacja posiada EVP i niejednokrotnie oczywiste i codzienne atuty pracy w danej firmie mogą przesądzić o tym, że na lokalnym rynku pracy stanie się ona pracodawcą z wyboru. Od osób budujących strategię Employer Brandingowe i kreujących markę pracodawcy zależy, czy te unikalne wartości zostaną właściwie zidentyfikowane, opisane i w atrakcyjny sposób zaprezentowane kandydatom. Gra jest warta świeczki, ponieważ to organizacje z dobrą marką, spójne w swoich komunikatach wewnętrznych i zewnętrznych wygrywają "wyścig" po najlepszych kandydatów na rynku.

Autor: www.bardzohr.pl.

Komentarze