Coaching - definicja i istota

CoachingCoaching jest to interaktywny proces za pomocą którego, kierownicy i menadżerowie rozwijają zdolności pracowników lub rozwiązują problemy związane z osiągnięciem możliwie najlepszych wyników. Proces ten polega na połączeniu takich elementów jak: indywidualnie udzielane wsparcie, pomoc techniczna oraz wyzwanie. Spoiwem tych elementów jest więź emocjonalna, która zostaje wytworzona przez coacha i jego podopiecznego.

Jeżeli chcemy uzyskać jak najlepsze wyniki i cały proces ten ma być udany, to więź ta musi być oparta na komunikacji bezpośredniej oraz mieć pozytywny charakter. Wynika z tego, że coaching to relacja między dwiema osobami, które chcą osiągnąć określony cel. Celem tym jest pomoc danej osobie w znalezieniu się w miejscu, w którym chce bądź musi się znaleźć, czyli wsparcie jej rozwoju.

Proces coachingu

Proces coachingu zachodzi wtedy, gdy szkolony jest świadomie lub nieświadomie kompetentny i musi udoskonalić swe działanie i poprawić swoją skuteczność. Zdarza się, że pracownik uczący się, uważa się za świadomie nie kompetentną, podczas gdy tak naprawdę ma umiejętności lub wiedzę wymaganą do wykonania zadania, ale nie miały okazji wykorzystać jej w danej sytuacji.  W takim przypadku coaching będzie odpowiednią pomocą w celu zastosowania umiejętności w innych warunkach. Jest to doskonały przypadek obrazujący, jak ważne jest poznanie osoby którą mamy prowadzić, przed rozpoczęciem coachingu.

Relacja ta skłania nas do zastanowienia się nad własnym działaniem w konkretnym obszarze za pomocą obiektywnej osoby znającej temat. Istotą tego jest pomoc w wykorzystaniu wiedzy pracownika w środowisku pracy, co powoduje poprawienie jego funkcjonowania.  Proces ten nie polega na uczeniu czegoś nowego, więc powinien skupiać się na wykorzystaniu posiadanych umiejętności oraz wiedzy. Tym samym (jeśli trzeba) powinien korygować nastawienie i podejście pracownika w celu udoskonalenia pracownika. Coachowie uważają, że ich podopieczny z natury jest osobą kreatywną i pełną pomysłów. Zadaniem ich jest wydobycie tych umiejętności, zasobów i kreatywności który ich "klient" posiada.

Coaching a terapia

Istnieje oczywiste prawdopodobieństwo między coachingiem i terapią. Obie specjalności opierają się na słuchaniu i mówieniu i obie skupiają uwagę na ludzkich problemach. Mimo, że coaching i terapia działają podobnie, jednak znacznie się różnią. Coaching wspomaga w odpowiednich sytuacjach życiowych, pomagając osiągnąć pożądany rezultat bądź poprawić wynik. Przykładem może być: nasilenie samodyscypliny i motywacji, albo podniesienie samoświadomości. Z kolei terapia koncentruje się na konkretnych problemach.

Definicja coachingu

Mimo iż, istnieje wiele definicji coachingu, to bardzo ciekawa jest definicja, którą prezentują Eric Parsloe i Monika Wray w swojej książce "Trener i Mentor. Udział coachingu
i mentoringu w procesie uczenia się" która mówi że:
„Coaching to proces, dzięki któremu możliwe staje się przyswajanie wiedzy i rozwój, a przez to doskonalenie umiejętności. Aby być dobrym trenerem, trzeba znać  i rozumieć ten proces, a także opanować cały wachlarz stylów, umiejętności i technik zgodnych z kontekstem, w którym coaching jest realizowany.”

Czym nie jest coaching?

Po wstępnym zapoznaniu się z pojęciem coachingu warto zapoznać się z tym czym on nie jest, chodź bardzo często bywa z tymi zasadami mylony. Więc na początku coaching na pewno nie jest pomaganiem, ponieważ jest on jedynie wsparciem, towarzyszeniem, i inspiracją po przez zadanie właściwego pytania, albo ćwiczenia (zadania). Coaching nie jest też "naprawianiem" ludzi, ponieważ zakłada on świadomość i możliwość swojego klienta do zwiększenia swojej efektywności jak i sukcesów.
Rozmowa coachingowa zawsze ma swój cel. Oznacza to, że nie jest to zwykła „pogaduszka”, gdyż jej celem jest osiągnięcie wyznaczonych celów przez osobę, która podlega temu procesowi.

Zadaniem coachingu jest usprawnienie komunikacji ze szkolonym, aby wiedział, czego od siebie oczekuje i mógł pracować nad tym skuteczniej, wynika z tego, że coaching nie jest dawaniem odpowiedzi. Coaching nie jest procesem, który wymaga wybranych uczniów. Co prawda każdy może próbować, ale nie każdy zrobi to dobrze, ponieważ proces ten wymaga naprawdę dużych umiejętności komunikacji i budowania relacji w parze ze zdobytym doświadczeniem.

Komentarze

Mistrzu
Pytania stawiane przez coacha mają swój powód: rzucają światło. Innymi słowy, za pomocą tych pytań klient inicjuje proces, w którym wyjaśnia ważne kwestie związane z wyznaczaniem celów, czyli to, co motywuje do działania. Prawdziwym celem coachingu jest realistyczny cel. Określenie tego celu jest pierwszym krokiem procesu, który może narodzić się z powodów osobistych lub zawodowych. W każdym przypadku istnieje jedna istotna cecha celu coachingowego. Realizacja tego celu, za pomocą planu działania, który jest sporządzany w kontekście samych sesji, musi zależeć wyłącznie od protagonisty. W przeciwnym razie, jeśli osoba wyznacza cel, który angażuje kogoś innego, ryzykuje frustrację, ponieważ wola innych przekracza indywidualne zaangażowanie.
Wincento
Coaching jest procesem towarzyszenia. Coach jest tym, który oferuje usługę, a klient jest prawdziwym bohaterem. Pytanie jest metodą stosowaną podczas sesji. Mocne i otwarte pytania, które mają na celu popchnięcie klienta w poszukiwaniu jego własnych odpowiedzi. Każda osoba może mieć różne punkty widzenia na tę samą historię. Poglądy, które są uwarunkowane wartościami, wcześniejszymi doświadczeniami i subiektywnością . Z tego powodu najlepszą decyzją jest ta, którą klient podejmuje świadomie i swobodnie.