Co to jest oprogramowanie ERP?

Oprogramowanie ERPDziałanie każdego przedsiębiorstwa można porównać do organizmu ludzkiego. Istnieją poszczególne organy i zasoby które w określony sposób ze sobą współpracują. Płynne wykonywanie kolejnych działań możliwe jest tylko w wypadku odpowiedniej synchronizacji wszystkich elementów. Zgrane grono pracowników z odpowiednim zasobem danych to klucz do osiągnięcia sukcesu w długofalowej perspektywie.

Aby usprawnić przepływ informacji w danej firmie stosuje się różne metody. Znane są idee "otwartych biur" w miejscu pracy czy też stworzenia wspólnej bazy danych. Do tego ostatniego odnosi się oprogramowanie ERP - coraz częściej wykorzystywane w poszczególnych przedsiębiorstwach w celu poprawy komunikacji między poszczególnymi oddziałami firmy.

Idea ERP

Szybkość ma znaczenie i zazwyczaj wiąże się z kosztami. Systemy ERP oparte są na wzajemnej integracji wszystkich działów firmy. Dzięki wspólnej bazie danych w ramach jednego systemu zwiększa się płynność działań oraz przepływ informacji. Prowadzi to do wzmożonej efektywności poszczególnych oddziałów oraz generowania większych zysków.

ERP (z ang. enterprise resource planning) to dosłownie planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zapewnienie dostępu do właściwych i aktualnych informacji stanowi jedno z wyzwań stawianych danym firmom. Dzięki istnieniu wspólnej bazy, można o wiele szybciej podejmować decyzje w danym przedsiębiorstwie. Bardzo często w danej placówce istnieje kilka baz danych, które pracują samodzielnie, niezależnie od siebie. Stanowi to znaczący problem, uwydatniający się zwłaszcza w branży handlowej. Wpływa on niekorzystnie na jakość pracy poszczególnych oddziałów.

Zalety ERP

Zintegrowane i wspólne działanie jest ważne w każdej branży. Szybki dostęp do danych usprawnia proces sprzedaży i zapobiega niechcianym pomyłkom. Sytuacje te można zobrazować na przykładzie współdziałania "sklepu" oraz magazynu w danej firmie.

Przy istnieniu dwóch oddzielnych baz danych, istnieje często problem z ich aktualnością. Kierownik magazynu zaznacza, że danego towaru na stanie nie ma. Problem polega na tym, że kierownik sklepu o tym nie wie. Istnieją dwa oddzielne systemy, które ze sobą nie współpracują i tworzy się problem. Dochodzi do sytuacji, w której sprzedawany jest produkt, nie będący na stanie w magazynie. Dotrze on do klienta, ale po dłuższym okresie oczekiwania (konieczna będzie dostawa od producenta). Nastawia to na szwank wizerunek firmy a także może długofalowo prowadzić do spadku obrotów związanych z niezadowoleniem klienta (który przekaże swoją opinie o sprzedawcy w gronie znajomych).

Do ogólnie ujętych zalet wynikających z zastosowania systemu ERP zaliczyć można:

  • redukcję kosztów;
  • usprawnienie obiegu dokumentów;
  • mniejsze ryzyko pomyłek wynikających z braku synchronizacji baz;
  • ułatwienie wymiany danych;
  • efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Dla kogo systemy ERP?

Uniwersalność modułów sprawia, że systemy ERP sprawdzą się w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych oraz produkcyjnych. Jest to narzędzie niezbędne na wyposażeniu rozwijających się firm. Umożliwia optymalizację działań a także wspomaganie procesów na każdym szczeblu.

Systemy ERP stają się coraz bardziej popularne i dlatego przyciągają kolejnych wykonawców tego typu usług. Wśród ofert można znaleźć analizę, adaptację, wdrożenie oraz pełne wsparcie dla systemów w firmie. Rozwiązania dopasowane do danego biznesu są kluczowe, aby wyzbyć się niepotrzebnych kosztów. Przepływ informacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa powinien odbywać się płynnie, z minimalizacją zachodzenia pomyłek.

Przyszłość ERP rysuje się w świetlanych barwach. Nowoczesność rozwiązania a także korzyści widocznie dla każdej firmy są w tym wypadku niepodważalne. Odpowiednie oprogramowanie ERP to nie tylko szybki przepływ danych i informacji, ale również niezastąpione narzędzie z zakresu księgowości. Dostęp do obszernych raportów czy też zapoznanie z pełnymi finansami firmy pozwala na przygotowanie odpowiedniej strategii finansowej. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla każdej perspektywicznej firmy.

Artykuł powstał we współpracy z itcenter.pl - firmą oferującą oprogramowanie ERP Wapro.