Bezpieczeństwo w miejscu pracy, czyli podstawowe zasady BHP

Bezpieczeństwo w pracyKażdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników, musi spełnić odpowiednie zasady bezpieczeństwa, dzięki którym jego pracownicy będą pracowali w warunkach nie zagrażających ich życiu.

Takich warunków dla bezpiecznej pracy jest całe mnóstwo. Nakłada je Kodeks pracy, który reguluje warunki pracy w każdym miejscu.

Jakie warunki BHP są najważniejsze? Oto lista:

Wszystkie kwestie wspomniane poniżej zostały umieszczone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26 wrześnie 1997 roku, w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Droga ewakuacyjna

Czyli umożliwienie opuszczenia pracownikom ich miejsca pracy w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy sposób, w sytuacji zagrażającej ich życiu. Wyjście ewakuacyjne powinno dotyczyć wszystkich pomieszczeń naszego budynku, zwłaszcza tych, w których na co dzień przebywają pracownicy. Droga bezpieczeństwa powinna być odpowiednio oznaczona, przede wszystkim w ten sposób, by tabliczki informacyjne, w tym także strzałki kierujące do wyjścia, były widoczne także w ciemności.

Miejsce pracy a oświetlenie

Pracodawca ma za zadanie zapewnić wszystkim pracownikom wystarczające oświetlenie w porze nocnej oraz w porze dziennej, kiedy światło dzienne nie jest wystarczające do wykonywania określonej w umowie pracy. Uwaga, oświetlenie nie dotyczy tylko hali, na której wykonywane jest dane zlecenie, nie dotyczy też wyłącznie biura. Pracownik powinien mieć także zapewnione odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu socjalnym, gdzie chce podgrzać sobie codzienny posiłek.

Pracodawca musi zadbać o porządek

I również, sprawa tyczy się zarówno pomieszczeń pracowniczych, gdzie Ci przebywają codziennie jak i w pomieszczeniu socjalnym oraz w toaletach. Pomieszczenia powinny też co jakiś czas mieć przeprowadzone prace remontowe oraz konserwacyjne, szczególnie, jeśli któryś z pracowników zgłosi mu jakąś szkodą wymagającą naprawy.

Pomieszczenia poniżej otaczającego terenu

Są niedopuszczalne w sytuacji, kiedy wykonywana ma tam być praca stała. Nie ma bowiem możliwości doprowadzenia tam odpowiedniej wentylacji, oświetlenia oraz wilgotności powietrza, która nie szkodziłaby naszemu pracownikowi.

Odpowiednia powierzchnia

Nie wszyscy pracodawcy o tym wiedzą, tymczasem. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. W tym także przynajmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Nie takiej, która jest zajęta przez jakieś urządzenia techniczne.

Przyjazna temperatura

W miejscu, gdzie pracownicy wykonują swoją pracę temperatura powinna być dopasowana w zależności do wykonywanych czynności, tym samym nie powinna być jednak niższa niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Jeśli jednak w danym pomieszczeniu wykonywana jest praca biurowa, to temperatura nie powinna spaść poniżej 18°C.

6 wymienionych obowiązków to tylko niewielka część spośród wszystkich jakie ustawodawca określa w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Co ciekawe i z zapewnieniem tych mają problem pracodawcy. Obowiązkiem pracodawców jest natomiast zgłaszać wszystkie nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Źródło: msp.money.pl.

KomentarzeSpółkaSpółka to rodzaj działalności, jaką może prowadzić osoba prywatna i firma. Spółki dzielą się różnorodnie, w


Wózki widłowePrzy zakupie wózka widłowego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim: typ opon, rodzaj masztu


E-fakturaFaktury, czyli codzienność właściciela firmy


Elegancki mężczyznaKiedy prowadzi się działalność prędzej czy później przychodzi potrzeba aby