Badania rynku na podstawie baz danych firm w Polsce

Badania rynkuRealia współczesnej gospodarki rynkowej sprawiają, że nie tylko sukces w biznesie, ale nawet przetrwanie przedsiębiorstwa jest możliwe wyłącznie pod warunkiem stałego dążenia do budowania przewagi konkurencyjnej. Wartościowy produkt czy profesjonalna usługa to zdecydowanie za mało, by móc liczyć na zainteresowanie klientów. W relacjach z nimi trzeba posługiwać się dobrze zaprojektowaną strategią marketingową.

Czemu służą badania rynku?

Planowanie strategii rynkowej, w tym działań marketingowych, nie może opierać się na przeczuciu. Kluczowe decyzje, które pociągają za sobą wydatki chociażby na reklamę czy uruchomienie dodatkowych kanałów dystrybucji towaru, muszą być uzasadnione twardymi danymi. Pozyskanie informacji na temat sytuacji na rynku, preferencji klientów, działań konkurencji, a następnie wnikliwe przebadanie ich pod kątem planów i możliwości przedsiębiorstwa, umożliwia wdrożenie najlepszej strategii działania. Analizy rynkowe powinny poprzedzać każde większe przedsięwzięcie, pozwalają bowiem przewidzieć efekty zamierzonych działań, ewentualnie modyfikować wstępne założenia projektów.

Dla zobrazowania znaczenia badań rynku dla przedsiębiorstwa najlepiej będzie posłużyć się przykładem - mówi ekspert z portalu PanoramaDanych. Przypuśćmy, że firma budowlana, która działa w województwie zachodniopomorskim, zamierza poszerzyć swoją działalność o wykonywanie izolacji z pianki PUR. Inwestuje w sprzęt, materiały i szkolenia personelu, a następnie uruchamia kampanię reklamową. Okazuje się jednak, że na Pomorzu działa już wiele przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych w montażu izolacji natryskowych, które w dodatku wykonują usługi bardzo tanio. Nasza firma nie może pozwolić sobie na obniżenie ceny, ani zaproponować swoim klientom żadnej dodanej wartości. Okazuje się, że koszty, poniesione na etapie przygotowań do uruchomienia nowej usługi, nie zwrócą się, a więc firma traci. Takiej sytuacji można było uniknąć, wykorzystując badania rynkowe. Dokładna analiza pokazałaby, że rynek jest już nasycony taką usługą, ale mogłaby też wskazać inne, bardziej obiecujące kierunki rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat konkurencji umożliwiają przeprowadzenie analiz rynkowych i pozwalają przewidzieć zasadność planowanych działań. Dzięki nim wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu, a ryzyko poniesienia zbędnych kosztów jest ograniczone. Źródłem takich informacji dla przedsiębiorców są przede wszystkim bazy danych polskich firm.

Źródła informacji do badań rynku

Do tworzenia analiz rynkowych specjaliści wykorzystują rozmaite źródła informacji. Wśród nich możemy wymienić ogólnodostępne źródła krajowe, takiej jak GUS, urzędy administracji i instytucje finansowe, w tym NBP. Chcąc uzyskać wiarygodne, aktualne, szczegółowe, a jednocześnie usystematyzowane informacje, warto korzystać z usług firm, tworzących bazy danych o uczestnikach rynku. Zakup marketingowej bazy danych pozwala nie tylko na przeprowadzenie szczegółowych analiz, a w konsekwencji podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, ale też na zbudowanie firmowego systemu CRM, narzędzia niezbędnego dla działu sprzedaży i obsługi klientów.

Przydatność analiz przeprowadzonych na dostępnych informacjach w dużej mierze uzależniona jest od przyjętych metod badawczych, kwalifikacji analityków, dostępności oprogramowania i sprzętu. Nie bez znaczenia jest umiejętność interpretacji uzyskanych wyników i wyciągania wniosków. Dlatego firmy, które nie posiadają wystarczającego zaplecza analitycznego, często korzystają z usług brokerów baz danych, poszerzonych o moduł raportowania.

Komentarze