Automatyzacja - klucz do nowoczesnego przedsiębiorstwa

AutomatyzacjaW dyskursie socjologicznym, gospodarczym oraz ekonomicznym stale pojawiają się kwestie dotyczące niedoborów pracowników na polskim rynku. Niedobory te wynikać mają wedle analiz z braku zainteresowania pracowników, znacznej emigracji Polaków za granicę oraz struktury społeczeństwa, które z roku na rok coraz bardziej się starzeje.

Polska jest krajem o jednym z najniższych współczynników automatyzacji przemysłu w Europie. Niesie to istotne implikacje dla rozwoju gospodarczego i dla progresji sektora produkcyjnego, usługowego, wskaźników innowacyjności oraz zwiększenia wskaźników eksportu nowoczesnych technologii.

Lekiem na bolączki pracodawców okazać się miało ułatwienie zatrudniania pracowników z Ukrainy i Białorusi. W tej grupie zaczyna jednak brakować wykwalifikowanych oraz chętnych do pracy ludzi.

Czy zatem istnieje skuteczny lek na bolączki gospodarcze Polski i czy dodatkowo można na tym coś ugrać?

Rozwój potencjału przedsiębiorstwa poprzez automatyzację

Proces automatyzacji linii produkcyjnych, placów budowy i usług stale postępuje. Obecnie brakuje jednak nowoczesnych i innowacyjnych w skali europejskiej rozwiązań, które byłyby w stanie efektywnie odpowiedzieć na potrzeby kraju za 10-20 lat. Wciąż gros automatyki przemysłowej nie bazuje na rodzimych produkcjach, częściej opierając się na odnawianych robotach z rynku wtórnego - poprawia to zdecydowanie produktywność, ale utrzymuje dalej zapóźnienie technologiczne w stosunku do pozostałych krajów wysokorozwiniętych.

Automatyzacja pozwala znacząco zwiększyć wydajność linii produkcyjnych, poprawić jakość oraz zagwarantować wysokie bezpieczeństwo. Robotyzacja branż produkcyjnych oraz usługowych pozwalałaby ograniczyć zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników fizycznych i niewykwalifikowanych. Ich praca mogłaby być suplementowana przez działanie wysoce wydajnych i zdecydowanie tańszych w utrzymaniu robotów przemysłowych.

To, jak zwiększyć wydajność firmy poprzez robotykę znacząco udowadnia również fakt, iż możliwe jest ograniczenie koniecznych wydatków na szkolenie pracowników niewykwalifikowanych, utrzymując lepiej opłacalną i zmotywowaną grupę zatrudnionych do programowania, koordynowania pracy i utrzymania zrobotyzowanych linii produkcyjnych.

Jak można to zastosować w praktyce?

Istotne okazuje się zainteresowanie przedsiębiorców potencjałem automatyzacji i wykorzystania linii produkcyjnych XXI- wieku. Nie można tego jednak zrobić bez właściwych inwestycji w proces wdrażania automatyzacji w przedsiębiorstwach i bez dotowania krajowych specjalistów i ośrodków zajmujących się automatyką, które mogłyby być jednocześnie punktem wyjścia tanich i innowacyjnych krajowych robotów przemysłowych. Jest to poważny problem, niemniej jednak populistyczna niepopularność takich postępowań de facto wyklucza możliwość wdrożenia takiego postępowania w rzeczywistości.

Jak wygląda praca robotów przemysłowych?

Roboty przemysłowe są urządzeniami zautomatyzowanymi, programowalnymi i pozwalającymi w wielu sytuacjach na dowolną optymalizację dla potrzeb określonych parametrów produkcyjnych. Elastyczność nie jest tak duża, jak w przypadku chińskich fabryk, niemniej jednak i tak pozostaje na wysokim poziomie i niesie za sobą niespecjalnie wysokie koszty.

Roboty przemysłowe wymagają jedynie umiejętnego personelu zajmującego się konserwacją, nadzorem pracy urządzeń oraz programowaniem. Programowanie robotów odbywa się wciąż o popularne schematy programowania drabinkowego i sterowniki PLC, ciągle udoskonalane i optymalizowane.

Autor: www.pirxon.com.

Komentarze