5 kroków jak wybrać OFE

Wybór OFEZdecydowałeś, że z myślą o emeryturze będziesz oszczędzał na koncie OFE? Zanim podpiszesz umowę z wybranym funduszem emerytalnym sprawdź, jakie kroki musisz wykonać, aby otrzymywane w przyszłości świadczenie było wysokie.

Krok pierwszy - wyniki finansowe funduszu

Ta część składki emerytalnej, która jest przekazywana do OFE, jest inwestowana. Polityka funduszy w zakresie inwestowania jest różna. Niektóre wykazują się dużą ostrożnością, inne często zmieniają instrumenty finansowe w swoim portfelu, licząc że dynamiczna taktyka lokowania posiadanego kapitału pozwoli im zwiększyć zyski.

Sposób inwestowania ma wpływ na wyniki finansowe osiągane przez poszczególne fundusze emerytalne. Zastanawiając się, jak wybrać OFE, powinieneś zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi publikowanymi przez podmioty nimi zarządzające. To właśnie w tych dokumentach znajdziesz informacje na temat tego, jak dany fundusz radzi sobie na rynku. Zaufać warto tym, które dotychczas skutecznie, czyli z zyskiem, inwestowały pieniądze swoich klientów.

Krok drugi - polityka inwestycyjna funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu ma oczywiście ścisły związek z osiąganymi przez niego wynikami finansowymi. Myśląc o tym, jak wybrać OFE i z którym funduszem podpisać umowę, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z treściami opublikowanymi na stronach internetowych poszczególnych funduszy emerytalnych.

Prospekty informacyjne, które OFE publikują na swoich stronach internetowych zawierają opis dotychczasowej działalności inwestycyjnej oraz opis ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną. Warto zapoznać się z tymi informacjami.

Krok trzeci - opłaty pobierane przez fundusz

Każda osoba podpisująca umowę z funduszem emerytalnym musi liczyć się z opłatami, jakie będą obciążać jej konto OFE. Na ogólny koszt może składać się kilka opłat, np. opłata od składki emerytalnej czy za zarządzanie aktywami.

Ponieważ comiesięczne opłaty uszczuplają zgromadzony kapitał, powinny być one jak najniższe. Szczegóły na temat kosztów, z jakimi musi liczyć się osoba zainteresowana są publikowane na stronach internetowych poszczególnych funduszy w prospektach informacyjnych.

Krok czwarty - wiarygodność funduszu

Lista funduszy emerytalnych reprezentujących OFE jest długa. Warto zwrócić uwagę, czy wybrany fundusz ma stabilną sytuację na rynku i cieszy się uznaniem wśród klientów. Ponieważ chodzi o przyszłą emeryturę, należy wybrać rozsądnie.

Niektóre fundusze emerytalne działają na rynku od lat, a za sobą mają solidne zaplecze w postaci doświadczenia w branży finansowej. Ofertą właśnie takich funduszy należy zainteresować się w pierwszej kolejności.

Krok piąty - jakość obsługi klienta

Jak wybrać OFE, aby w przyszłości nie być rozczarowanym? Zanim złożysz podpis na umowie przygotowanej przez wybrany fundusz, powinieneś porozmawiać z jego przedstawicielami. Dlaczego?

Zadając pytania specjalistom, sprawdzisz, jak wygląda obsługa klienta. Trudności z uzyskaniem od nich odpowiedzi na nurtujące cię kwestie czy nawet niemożność skontaktowania się z pracownikami funduszu powinny cię skutecznie przekonać do poszukania alternatywy wśród konkurencji. Wybór jest tak duży, że z pewnością znajdziesz fundusz, który spełni twoje oczekiwania.